A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: trong 3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, XIII với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương trong tỉnh.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản có nền nếp của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên (từ xây dựng, quán triệt, hướng dẫn học tập chuyên đề hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chuẩn mực đạo đức; đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân; đưa các nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục…; đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm…); thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcđược đẩy mạnh; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng được phát huy; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tinh thần phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên so với trước. 
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và đạo đức công vụ. Nhiều vấn đề khó, phức tạp nảy sinh trên địa bàn được tập trung giải quyết, có kết quả rõ rệt. Công tác tuyên truyền về học tập, làm theo và nêu gương theo Bác; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ươngvề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh đó, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, khâu trọng yếu, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả.
Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, chú trọng xây dựng và phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo để phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ... tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng;  xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Với những kết quả và kinh nghiệm qua 3 năm tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ tỉnh thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, cả trong “học tập”, “làm theo” và “nêu gương”, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống,nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Phong Vũ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Dịp này, Hội nghị tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật