|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ xảy ra thiếu điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 và Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và diễn biến bất thường của thời tiết dẫn đến khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, vận hành tối ưu hệ thống chiếu sáng, điều chỉnh thời gian chiếu sáng công cộng, đường phố hợp lý; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm. Đối với hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương và của ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

Công ty Điện lực Bình Định - Xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và đến hết năm 2023. Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể hóa các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm hạn chế tối đa việc thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện do thiếu nguồn điện. Huy động tối đa các nguồn điện để đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; đồng thời, có giải pháp đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện thì phải thực hiện thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện để khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng. Làm việc với các khách hàng sử dụng điện lớn để tuyên truyền và đẩy mạnh công tác điều chỉnh phụ tải tự nguyện phi thương mại. Chỉ đạo các Điện lực khu vực làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Các đơn vị quản lý, kinh doanh điện ngoài ngành điện trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường dây, trạm biến áp, hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh. Phối hợp cùng các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, để khách hàng sử dụng điện nâng cao ý thức tiết kiệm điện, triệt để tránh lãng phí điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng góp phần đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1480/QĐTTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đảm bảo các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 25/2020/TT- BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Phối hợp với ngành điện có giải pháp điều chỉnh Kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp với tình hình cung ứng điện, chung tay đồng hành cùng ngành điện sẵn sàng tiết giảm nhu cầu sử dụng điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương. Tích cực tham gia điều chỉnh phụ tải tự nguyện phi thương mại.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật