|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường địa phương trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản 3262/UBND-KT.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường địa phương trên địa bàn tỉnh để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục hiệu quả. Chủ động tổ chức các đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về kiểm tra công tác tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường địa phương; đồng thời, phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đề xuất xử lý các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, không có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các trường hợp đã có kiến nghị xử lý nhưng vẫn để tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra, xử lý tai nạn giao thông kịp thời kiến nghị khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông; đồng thời, theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, không có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các trường hợp đã có kiến nghị xử lý nhưng vẫn để tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động tổ chức rà soát các “điểm đen”, điểm tiền ẩn” tai nạn giao thông, các trường hợp bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, kịp thời triển khai biện pháp xử lý đảm bảo hiệu quả theo đúng thẩm quyền quy định. Tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức hạ tầng giao thông theo thẩm quyền khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý theo phân cấp. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường do Sở GTVT được giao quản lý theo Quy chế phối hợp đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 05/4/2017. Chủ động tổ chức rà soát các “điểm đen”, điểm tiền ẩn” tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức hạ tầng giao thông theo thẩm quyền khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý. Chủ động tổ chức rà soát các “điểm đen”, điểm tiền ẩn” tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức hạ tầng giao thông theo thẩm quyền khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật