|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Kế hoạch đặt ra mục tiêu chung là hỗ trợ phát triển giáo giáo dục mầm non vùng khó khăn. Tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp học. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Cụ thể, đến năm 2025 phấn đấu có ít nhất 20% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 65% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp theo độ tuổi; có ít nhất 80% các huyện tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Bồi dưỡng 30% giáo viên để biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ.

Đến năm 2030, phấn đấu có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 98% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 85% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp theo độ tuổi; có ít nhất 90% các huyện tập trung đông trẻ em người DTTS có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Bồi dưỡng 60% giáo viên để biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ; phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên/nhóm, lớp theo quy định.

Hằng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền, dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ.

Đến năm 2030, phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ/mượn; xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương; bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp cho trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp chính gồm: Tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn; Bảo đảm chính sách phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; Triển khai Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận và văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ em; Huy động nguồn lực phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật