A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam

(binhdinh.gov.vn) - Để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ, phải bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng trước ngày 30/6/2023; UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2198/UBND-KT yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 qua địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có liên quan khẩn trương tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tất cả các hạng mục gồm: tuyến chính, khu tái định cư, khu cải táng, di dời mồ mả, hạ tầng kỹ thuật, phạm vi xây dựng các móng trụ điện trên 110KV, . . . để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ bàn giao mặt bằng; khẩn trương phê duyệt hoàn thành dứt điểm các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thi công 19 khu tái định cư còn lại và di dời hạ tầng kỹ thuật; đối với các khu tái định, khu cải táng, di dời hạ tầng kỹ thuật đã triển khai thi công thì chỉ đạo nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án theo phương án được duyệt và tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Các địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết các vướng mắc về đất rừng và hoàn thành các thủ tục liên quan đảm bảo cho việc khai thác mỏ đất đắp phục vụ xây dựng khu tái định cư, khu cải táng theo đúng quy định.  Đồng thời rà soát tổng hợp kế hoạch sử dụng đất lúa, đất rừng thuộc phạm vi xây dựng khu tái định cư, bãi thải, mỏ vật liệu phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 845/UBND-KT ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

Các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các công việc có liên quan đến dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, theo lĩnh vực quản lý ngành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp làm việc với các địa phương để giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ, Ban QLDA 85 và các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý đối với nội dung kiến nghị xây dựng hoàn trả tuyến đường dân sinh dài 773m; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/4/2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể diện tích đất rừng cần chuyển đổi phục vụ dự án, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện; hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện các thủ tục về chuyển đổi đất rừng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc di dời tuyến cáp quang, viễn thông để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2023.

UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA 2, 85 khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2150/UBND-TH ngày 11/04/2023 về việc lập hồ sơ điều tra hiện trạng rừng phát sinh để thực hiện Dự án; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp số liệu về các loại đất bị ảnh hưởng của dự án nhưng chưa có trong Nghị quyết 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình cơ quan thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung theo quy định để làm cơ sở triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Phối hợp với các địa phương có liên quan thực hiện bàn giao cọc mốc GPMB các hạng mục còn lại: vị trí đổ thải, mỏ vật liệu, trạm dừng nghỉ…. để sớm triển khai công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tiến hành bàn giao cọc mốc GPMB phạm vi tuyến đường kết nối với đường ĐT 638 thuộc địa phận xã Hoài Châu Bắc để UBND thị xã Hoài Nhơn triển khai công tác kiểm kê, lập hồ sơ bồi thường GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; kịp thời cung cấp thông tin và hồ sơ thiết kế bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công khi dự án có điều chỉnh tuyến, hạng mục liên quan để tránh trường hợp ảnh hưởng phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế, cũng như công tác thi công di dời các công trình hạ tầng (điện, nước, viễn thông, …).

Bên cạnh đó, phối hợp làm việc cụ thể với các địa phương để bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các địa phương chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải sớm có ý kiến bằng văn bản về việc thống nhất cho thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với phần nhà ở, đất ở còn lại trong hành lang an toàn giao thông hoặc cho chủ trương đối với việc cấp phép xây dựng nhà ở (sửa chữa hoặc làm mới) cho người dân đối với phần nhà ở, diện tích đất ở nằm trong hành lang giao thông của Dự án. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương gửi cho UBND tỉnh để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật