A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(binhdinh.gov.vn) - Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ có liên quan theo Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

Ảnh minh họa

Theo đó, tăng cường công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa. Tổ chức rà soát, sàng lọc lên danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, gỗ, phân bón… để tổ chức theo dõi nắm tình hình, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện đấu tranh, ngăn chặn đạt hiệu quả. Tổ chức lực lượng nắm tình hình địa bàn, thường xuyên giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý, nhất là tình hình buôn lậu, khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản trong khu vực biên giới biển, trên biển; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi liên quan đến buôn lậu, vận chuyển khoáng sản trái phép theo quy định của pháp luật .

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bao che, dung túng, tiếp tay, bảo kê cho hoạt động buôn lậu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát huy phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cục Quản lý thị trường - Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định; tham mưu, đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật