|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 102 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực được triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia) và từ chối tiếp nhận đối với hồ sơ nộp bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Phạm vi thực hiện áp dụng trên toàn tỉnh kể từ ngày 01/5/2023 cho đến hết ngày 31/12/2023.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm công khai danh mục 102 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tổ chức, công dân biết, hưởng ứng thực hiện.

UBND giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện các chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo cho việc chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với danh mục 102 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích như: tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; theo dõi được quá trình giải quyết hồ sơ.

Triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, công dân./.


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật