A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Phương án xử lý nước thải các cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án xử lý nước thải các cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Theo đó, toàn bộ các cụm công nghiệp (CCN) phải khẩn trương đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo đồng bộ hệ thống thu gom nước thải (bao gồm cả nước thải sản xuất và sinh hoạt), tách riêng với hệ thống thu gom và thoát nước mưa.  Các CCN có lượng nước thải hiện tại hoặc dự báo đến năm 2025 từ 50m3/ngày đêm trở lên phải ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và trạm quan trắc tự động. Các CCN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung phải khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đầu tư nâng cấp, cải tạo để đưa vào hoạt động đảm bảo; yêu cầu toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong CCN phải thu gom nước thải (bao gồm cả nước thải sản xuất và sinh hoạt) đảm bảo và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của CCN; đồng thời, đầu tư bổ sung trạm quan trắc tự động nước thải…

Đối với làng nghề, các làng nghề phát sinh lượng nước thải sản xuất lớn (từ 50m3/ngày.đêm trở lên) mới xem xét việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung phù hợp với đặc điểm ngành nghề và phân bố các hộ sản xuất trong làng nghề. Các làng nghề có phát sinh lượng nước thải lớn hơn 50 m3/ngày.đêm nhưng chủ yếu là nước thải sinh hoạt sẽ không đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung; khuyến khích các hộ gia đình tái sử dụng nước thải sản xuất và tự xử lý (nước thải sản xuất và sinh hoạt) bằng các công trình vệ sinh tương tự như các khu dân cư ở khu vực đô thị và nông thôn. Các làng nghề nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà trong yêu cầu khắc phục ô nhiễm là phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung…

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 47 CCN đang hoạt động, theo kế hoạch của tỉnh, thời gian tới sẽ có 9 CCN phải ngừng hoạt động hoặc di dời. Do đó, việc xây dựng đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo đồng bộ hệ thống thu gom nước thải theo phương án này sẽ tập trung cho 38 cụm công nghiệp. Đến nay, có 10 CCN đã đầu tư hệ thống thu gom nước thải và 28 cụm chưa thực hiện đầu tư.

Còn với các làng nghề, sẽ tiến hành đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của làng nghề sản xuất bún tươi Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn trong năm 2023. Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của làng nghề chế biến cá cơm khô Mỹ An, huyện Phù Mỹ. Đầu tư mới hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của làng nghề Bún - Bánh An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn giai đoạn 2023-2025…


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật