A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số, về ý nghĩa, lợi ích khi mua hàng hóa, dịch vụ phải yêu cầu người bán có máy tính tiền lập và giao hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đúng theo quy định; về cơ hội tham gia dự thưởng “Chương trình hóa đơn may mắn” của ngành Thuế. Tỉnh tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh rà soát cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để hướng dẫn, vận động, đôn đốc triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Khuyến khích, vận động các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng chuyển đổi sang phương pháp kê khai, thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hóa đơn, tránh tình trạng cung cấp hàng hóa dịch vụ không xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn, phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với nhiều hình thức, đồng thời kiểm tra xử lý các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh vi phạm việc áp dụng hóa đơn điện tử đặc biệt là sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo UBND tỉnh, hiện nay, hoạt động kinh tế về du lịch, dịch vụ và thương mại của tỉnh ngày càng khởi sắc và trở thành trụ cột quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thì việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cho các cơ sở kinh doanh sẽ đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy hệ sinh thái chuyển đổi số kinh tế của tỉnh, thực hiện văn minh thương mại, đồng thời hạn chế tình trạng kinh doanh không xuất hóa đơn, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật