|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

(binhdinh.gov.vn) - Thực hiện Văn bản số 300-CV/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Ảnh minh họa (Nguồn: ttt.binhdinh.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính - ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản; chỉ đạo tập trung thanh tra, chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm đối với những lĩnh vực, địa bàn, cơ quan, đơn vị dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Thanh tra cùng cấp, nhất là hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kiên quyết, dứt điểm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và Thủ trưởng cơ quan Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố ban hành theo thẩm quyền. Trước mắt, chỉ đạo rà soát, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã ban hành từ năm 2021 trở về trước, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/5/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương; chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác thẩm định, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và Thủ trưởng cơ quan Thanh tra các ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã ban hành theo thẩm quyền./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật