A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường bắt đầu từ ngày 01/01/2025, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Trước mắt, chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình phân làm 03 loại: chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm, các loại chất thải hữu cơ khác); chất thải rắn còn lại được thu gom về các bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc nhà máy xử lý rác thải.

Trong 2 năm 2023 và 2024, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, điều kiện thực tiễn, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các hoạt động: xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền nâng cao nhận thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; duy trì và mở rộng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các xã, phường, thị trấn; xác định thành phần và định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật