A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2023, trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện tổ chức kiểm kê nguồn nước các hồ chứa thủy lợi được giao quản lý để xây dựng phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho vụ Hè và vụ Thu; chuyển đổi cây trồng phù hợp với nguồn nước hiện có, hạn chế tác động của thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Tổ chức thực hiện các giải pháp tưới tiết kiệm nước, lập kế hoạch dùng nước, lịch tưới, mức tưới tiết kiệm của từng đợt; chỉ đạo nạo vét kênh mương, kênh mương nội đồng, tạo thông thoáng đưa nhanh nước vào ruộng. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Bình Định, trang https://pcttbinhdinh.gov.vn, hệ thống đo mưa chuyên dùng trên trang thông tin Vrain.vn để vận hành điều tiết các hồ chứa phù hợp. Trường hợp có mưa tiểu mãn cuối tháng 5 đầu tháng 6, cần trữ nước trong ruộng, đóng tất cả các cống lấy nước hồ chứa để giữ nước.

Cùng với đó, chỉ đạo UBND cấp xã củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở, đội thủy nông, thực hiện nghiêm việc giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, tổ chức phân phối nước đến mặt ruộng theo kế hoạch tưới; tổ chức bảo trì thiết bị bơm, nạo vét bể hút, bể xả, vét kênh mương; thống kê các máy bơm hiện có trên địa bàn để huy động chống hạn khi cần thiết. Chỉ đạo các đơn vị cấp nước sạch do huyện quản lý: Kiểm kê nguồn nước, bảo trì thiết bị, đường ống từng nhà máy; các nhà máy cấp nước sạch sẵn sàng hoạt động đạt công suất tối đa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho nhân dân, mở mạng cấp nước sạch đến hộ gia đình. Thống kê các thiết bị chứa, vận chuyển nước sạch hiện có trên địa bàn để huy động vận chuyển nước sạch đến các cụm dân cư bị thiếu nước.

Tuyên truyền đến người dân về tình trạng nắng nóng bất thường, có nguy cơ thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt để người dân biết, chia sẻ và chủ động cùng thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước. Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán; trường hợp nguồn kinh phí vượt quá khả năng ngân sách của địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ theo quy định; Đề xuất phương án ứng phó hạn trước ngày 28/5/2023. Báo cáo định kỳ về tình hình nguồn nước, hạn hán và báo cáo các hoạt động ứng phó hạn hán, thiệt hại (nếu có) vào sáng thứ 4 hàng tuần, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh (qua email: trucbanpclb@gmail.com, thanhnd@snnptnt.binhdinh.gov.vn; ĐT 02563.547.281, fax 02563.647.229).

Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, phổ biến đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó; tính toán cân bằng nước cho mỗi hồ chứa lớn, mỗi hệ thống thủy lợi để xác định khả năng cung cấp nước; xây dựng phương án ứng phó hạn; kế hoạch điều tiết nước, chuyển nước, phân phối nước vào hệ thống bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt vụ Hè và vụ Thu năm 2023. Chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch cấp nước theo từng công trình quản lý và thông báo đến địa phương về kế hoạch tưới nước, lập lịch bơm nước, kể cả phương án tưới luân phiên khi mực nước sông bị hạ thấp; phân công cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các xã triển khai các biện pháp đưa nước vào nội đồng; đồng thời tổ chức bảo trì công trình, nạo vét các kênh dẫn nước; bảo trì các máy bơm, trạm bơm đã chiến để sẵn sàng bơm nước khi nắng nóng kéo dài. Tổ chức giao nhận nguồn nước cho các tổ chức thủy lợi cơ sở phải rõ ràng, cụ thể. Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn bảo trì giếng khai thác, thiết bị bơm, thiết bị xử lý nước, đường ống các nhà máy nước sạch nông thôn được giao quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch; sẵn sàng hỗ trợ nguồn nước sạch cho các vùng khác khi chính quyền địa phương có yêu cầu. Tổng hợp báo cáo tình hình cấp nước sạch nông thôn của cả tỉnh.

Đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch; chủ động tổ chức kiểm tra, tình hình hoạt động của các công trình cấp nước tập trung, mở mạng phân phối cấp nước đến hộ gia đình; ưu tiên mở các cụm vòi cấp nước sạch để người dân đến khai thác sử dụng. Đề xuất phương án ứng phó hạn trước ngày 30/5/2023. Báo cáo định kỳ về tình hình nguồn nước, hạn hán và các hoạt động ứng phó hạn hán, thiệt hại vào sáng thứ 5 hàng tuần. Tổng hợp kinh phí ứng phó hạn của các địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2023, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT, tham mưu UBND tỉnh kịp thời bố trí kinh phí hỗ trợ ứng phó hạn hán theo quy định; đồng thời, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng, cấp kinh phí kịp thời phục vụ công tác ứng phó với hạn hán.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT điều tiết nguồn nước các hồ chứa thủy điện một cách hợp lý; trong đó, ưu tiên bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; Chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định ưu tiên việc cấp điện cho các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhà máy cấp nước sinh hoạt cho dân sinh.

Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh, thường xuyên cung cấp cho các cơ quan liên quan và địa phương để phục vụ chỉ đạo ứng phó với hạn hán năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng thời lượng thông tin, về tình hình nắng nóng, có nguy cơ thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, các biện pháp chỉ đạo ứng phó của cơ quan có thẩm quyền để cộng đồng biết, chia sẻ và cùng hưởng ứng với chính quyền thực hiện tiết kiệm nước; biểu dương, khuyến khích những cá nhân, tổ chức tích cực và sáng tạo trong ứng phó với hạn hán.

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các giải pháp kỹ thuật phòng chống hạn; tích cực bám sát địa bàn, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp sản xuất trong điều kiện hạn hán theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Chỉ thị yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo hoạt động ứng phó hạn hán về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo./.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật