A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 21/12/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tăng nhanh tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Phấn đấu thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; Phấn đấu đến năm 2025 có 20,5% lực lượng lao động tham gia BHXH, 96,15% dân số tham gia BHYT. Bên cạnh đó, quản lý sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: Phấn đấu đạt tỷ lệ người tham gia BHXH/lực lượng lao động (LLLĐ) vào các năm 2023, 2024, 2025 lần lượt là 18,21% - 19,30% - 20,5%; đồng thời, tỷ lệ người tham gia BHYT/dân số (tỷ lệ bao phủ) vào các năm lần lượt đạt 96,05% - 96,10% - 96,15%.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các giải pháp thực hiện: tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp thực hiện công tác BHXH, BHYT giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đề ra các giải pháp phát triển và mở rộng đối tượng tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch này vào Quý IV năm 2025, qua đó kịp thời nêu gương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt công tác BHXH, BHYT./.


Tác giả: Đậu Thuỳ Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật