|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm quán triệt và cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh hoạ

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của các thành phần trong xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT); triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định, Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Bình Định, Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Bình Định, Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Để triển khai thực hiện đạt những mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như sau: cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực thi hiệu quả các FTA; hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ (bao gồm: phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đẩy mạnh hội nhập giáo dục và khoa học, công nghệ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về HNKTQT).

UBND tỉnh yêu cầu công tác HNKTQT phải bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình HNKTQT của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật