A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 100% kế hoạch trong năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia được giao trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 trước ngày 30/6/2023; đến ngày 31/12/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

Thời gian qua, công tác giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia được UBND tỉnh, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung tổ chức triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân được 206,3 tỷ đồng, tỷ lệ 56,51% kế hoạch vốn đầu tư phát triển (bao gồm vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) và 72,4 tỷ đồng, tỷ lệ 52,61% kế hoạch vốn sự nghiệp thuộc nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023. Đối với kế hoạch vốn năm 2023, sau khi HĐND tỉnh quyết nghị thông qua tại kề họp chuyên đề vào giữa cuối tháng 3/2023, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ vốn chi tiết đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên cơ sở đó các đơn vị đã tập trung hoàn thành cơ bản các thủ tục đầu tư, đấu thầu dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần các Chương trình mục tiêu quốc gia, để có cơ sở triển khai thực hiện và nhanh chóng giải ngân vốn các Chương trình theo kế hoạch đề ra.

Ảnh minh họa.

Để quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:

* Đối với nguồn vốn được chuyển nguồn từ các năm trước sang năm 2023 thực hiện: Các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2023. Trường hợp đến hết ngày 30/6/2023, có dự án không giải ngân hết vốn, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn không giải ngân hết đến ngày 30/6/2023 sang dự án khác có nhu cầu; UBND cấp huyện, UBND xã tự cân đối từ nguồn vốn ngân sách địa phương mình để bố trí cho phần vốn bị cắt giảm điều chuyển sang dự án, UBND tỉnh không bố trí lại cho dự án phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đã điều chuyển sang dự án khác này.

* Đối với kế hoạch vốn giao năm 2023: Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến hết quý II/2023 đạt trên 40%, hết quý III/2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023. Căn cứ các mục tiêu tiến độ giải ngân vốn, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các Chủ đầu tư:

Lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được giao thực hiện trong năm theo các mốc thời gian đến ngày 30/6/2023; 30/9/2023; 31/12/2023.

Thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan hoặc báo cáo khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan cấp trên nếu vượt quá thẩm quyền giải quyền.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao cho đơn vị mình thực hiện; lấy giải ngân đầu tư công làm tiêu chí quan trọng để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài và năm 2023 đã giao và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thực tế giải ngân của các dự án, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, đảm bảo giải ngân đạt tiến độ theo kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan chủ Chương trình MTQG (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh) khẩn trương cập nhật, hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền được giao đối với việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG được giao kế hoạch năm 2023, đặc biệt là kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023...


Tác giả: TTH

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật