|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 25/05/2023 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Theo nội dung Kế hoạch, công tác kiểm tra Đề án 06 tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau: (i) công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06; (ii) công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06; (iii) tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và một số nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan đến Đề án 06; (vi) tình hình khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và (v) tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, An Lão, Vân Canh và thị xã An Nhơn (mỗi địa phương cấp huyện kiểm tra từ 02 đến 03 đơn vị cấp xã, do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định. Ngoài ra, trên cơ sở tình hình thực tế về kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh quyết định kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khác ngoài các đối tượng kiểm tra nêu trên.

Mốc thời gian kiểm tra: từ khi triển khai Đề án 06 đến thời điểm tổ chức kiểm tra. Thời gian tiến hành kiểm tra: dự kiến bắt đầu từ tháng 7 năm 2023, do Đoàn kiểm tra thông báo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Công an tỉnh làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn kiểm tra mời đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia cùng Đoàn kiểm tra để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật