A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Củng cố các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo các khu, cụm công nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, bài bản, đúng quy định, hấp dẫn các nhà đầu tư

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 17/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quản lý, phát triển khu, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. 

Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tình hình quản lý, phát triển khu, CCN trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, trong thời gian qua, các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện thu hút dự án đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp (DN) trong KCN. Việc thu hút các dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với ngành nghề được quy hoạch, suất vốn đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật về đầu tư.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 07 KCN đã đi vào hoạt động, với diện tích hơn 2.850 ha; trong đó, có 03 KCN trong Khu kinh tế Nhơn Hội; 02 KCN Phú Tài, Long Mỹ đã lấp đầy. Hiện có 310 dự án/216 DN đang hoạt động tại các KCN, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 22.000 lao động; tốc độ tăng trưởng về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 12%/năm, thu ngân sách xấp xỉ 1.000 tỷ đồng/năm.

Theo Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt, trên địa bàn tỉnh quy hoạch 60 CCN với tổng diện tích 1.956,2 ha, bình quân 33 ha/CCN; trong đó, có 56 CCN đa ngành nghề và 04 CCN chuyên ngành. Hiện có 42/60 CCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp 947,7 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho các DN thứ cấp thuê 592,7 ha (tính chung đã cho thuê và có chủ trương đầu tư 740,7 ha), đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đã đi vào hoạt động 62,5% (tính chung đã cho thuê và có chủ trương đầu tư 78,2%).

Các CCN đã thu hút được 430 dự án đăng ký đầu tư với diện tích 740,7 ha, bình quân 1,7 ha/dự án (so cả nước 1,3 ha/dự án), chủ yếu các ngành nghề thế mạnh của tỉnh; trong đó, có 303 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 109 dự án đang triển khai và 18 dự án đang tạm ngừng hoạt động; tổng vốn đầu tư của các dự án trong các CCN 15.690,8 tỷ đồng, vốn thực hiện 7962.8 tỷ đồng, đạt 50,7% với suất đầu tư bình quân 36,5 tỷ đồng/dự án (so cả nước 23,5 tỷ đồng/dự án)... phù hợp với mục tiêu đầu tư xây dựng CCN.  Các DN trong CCN đã giải quyết việc làm cho 22.632 lao động, chiếm 18% so tổng lao động trong các DN, chiếm 35% so tổng lao động trong các DN công nghiệp của tỉnh, với mức lương bình quân từ 4,5÷5,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Tại hội nghị, các chủ đầu tư khu, CCN, các DN đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các chủ đầu tư khu, CCN, các DN cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Nhân dịp này, các chủ đầu tư khu, CCN kiến nghị tỉnh xem xét, cho chủ trương sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, có chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút lấp đầy diện tích đất sản xuất trong khu, CCN theo quy hoạch được duyệt; xem xét, tạo điều kiện để có thêm ưu đãi để chủ đầu tư khu, CCN thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào khu, CCN…

Các DN trong khu, CCN kiến nghị tỉnh có phương án nâng cấp cảng biển, cảng hàng không lên tầm quốc tế, cải thiện chất lượng hạ tầng đường bộ và sự kết nối giao thông giữa các tuyến đường; cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong các khu, CCN; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho DN…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, công tác quản lý, đầu tư phát triển các khu, CCN trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, đóng góp đáng kể cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh; lĩnh vực quản lý rộng, có sự tham gia của nhiều chủ thể, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đến các chủ đầu tư, đơn vị kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp đến các nhà đầu tư thứ cấp...  

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới là cơ bản đưa các DN vào các khu, CCN; tập trung mời gọi các DN đầu tư vào các khu, CCN trên địa bàn tỉnh. Chính quyền đầu tư hạ tầng đến hàng rào của khu, CCN. Chính quyền quản lý các khu, CCN bằng các tiêu chí do Nhà nước giao hàng năm; trong đó, tập trung vào các tiêu chí: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, giá cho thuê hạ tầng, bảo vệ môi trường…

Năm 2024, tỉnh sẽ tiến hành củng cố toàn bộ các khu, CCN trên địa bàn, đảm bảo các khu, CCN hoạt động chuyên nghiệp, bài bản, đúng quy định, hấp dẫn các nhà đầu tư. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các KCN xây dựng nội quy, quy chế quản lý, hoạt động KCN và phải được Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt; thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách, trang bị xe chữa cháy và trang thiết bị cần thiết liên quan. Các KCN đã lấp đầy, tập trung quản lý các vấn đề: môi trường, hạ tầng, an ninh trật tự, vệ sinh, cảnh quan… Các KCN đang triển khai, tập trung quản lý về: lấp đầy diện tích đất KCN, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giá cho thuê hạ tầng. Các KCN chuẩn bị triển khai tập trung xây dựng các tiêu chí để các DN vào đầu tư ký cam kết thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu tổng rà soát các CCN trên địa bàn tỉnh. Đối với CCN do đơn vị của Nhà nước làm chủ đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đảm bảo tiến độ; xúc tiến thu hút đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong CCN; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện bàn giao việc đầu tư, quản lý, vận hành CCN cho DN trong trường hợp CCN nằm trong Danh mục ưu tiên mời gọi đầu tư. Đối với CCN do DN làm chủ đầu tư, khẩn trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; thông báo giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tới Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan để rà soát, kiểm tra yếu tố hình thành giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật. Các CCN kê khai giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo giá cho thuê ở mức hợp lý, tạo điều kiện thu hút DN đầu tư vào CCN; xây dựng nội quy, quy chế quản lý, hoạt động CCN; tổ chức cung cấp các dịch vụ, tiện ích trong CCN cho người lao động.

Về quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết sẽ xây dựng tiêu chí quản lý và giao tiêu chí hàng năm cho từng khu, CCN và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các tiêu chí được giao. Chính quyền tạo điều kiện cho các chủ đầu tư khu, CCN thông qua các hoạt động như: xây dựng hạ tầng đến hàng rào của khu, CCN; xem xét hỗ trợ cho các khu, CCN, đặc biệt là khu, CCN mới bằng cách giao mặt bằng sạch, xa khu dân cư để đảm bảo giá bồi thường mặt bằng thấp nhất có thể; tập trung kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào các khu, CCN; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục từ cấp giấy chứng nhận đầu tư đến khi cấp phép xây dựng không qua 60 ngày; ban hành, triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; đào tạo lao động có tay nghề, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư vào khu, CCN. Bên cạnh đó, chính quyền thanh tra, kiểm tra toàn bộ hoạt động của các khu, CCN, đánh giá xếp hạng các khu, CCN hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, công khai trong các tài liệu thu hút đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khu, CCN trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các nhà đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, quản lý nghiêm, đúng quy định đối với các các nhà đầu tư khu, CCN.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cam kết ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tất cả các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư khu, CCN; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, DN cùng đồng hành, tham gia tích cực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại hội nghị để trong thời gian đến đưa công tác quản lý, phát triển khu, CCN và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu, CCN trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, quy cũ sẽ có những bước đột phá, chuyển biến mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật