A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức hội nghị để công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số Par Index) năm 2022 cùng với kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chỉ số DDCI) năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Đó là nội dung thuộc Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Par Index năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 05/10/2022.

Theo Kế hoạch, quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ được Sở Nội vụ bắt đầu triển khai ngay trong tháng 10/2022 và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 15/01/2023. Trong đó, công tác triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 được thực hiện trên 1.100 phiếu, với 100 phiếu được dự kiến cho việc khảo sát phúc tra độc lập.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; trong đó đáng chú ý là việc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh công bố kết Chỉ số Par Index năm 2022 cùng với kết quả Chỉ số DDCI năm 2022.

Về Kết quả Chỉ số Par Index năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ là 03 cơ quan dẫn đầu Khối 21 cơ quan thuộc UBND tỉnh; đối với Khối UBND 11 huyện, thị xã, thành phố thì Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh và An Lão là 03 địa phương giữ các vị trí dẫn đầu; trong khi đó, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh lần lượt giữ các vị trí từ cao đến thấp trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Khối 05 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật