A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Chính phủ

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Chính phủ thực hiện kết luận số 49- KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết này của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: lsvn.vn)

Kế hoạch đề ra mục tiêu, đến năm 2030, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, trong đó đảm bảo liên kết, đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, cập nhật kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 -2025) để dành quỹ đất phát triển đường sắt theo kế hoạch. Bên cạnh đó, lập, rà soát, hoàn thành quy hoạch các đô thị trên địa bàn tỉnh để cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt quốc gia đoạn qua địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Bộ, ngành trung ương hoàn thiện chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có đoạn qua tỉnh.

Sau năm 2030, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương triển khai xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua tỉnh. Đồng thời, phối hợp triển khai các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch.

Để thực hiện đạt những mục tiêu cụ thể nêu trên, kế hoạch đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Nghiên cứu, quán triệt nội dung của Kết luận số 49-KL/TW, Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ ở các cấp, các ngành và địa phương để tạo sự thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vận tải đường sắt đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội, môi trường và đối ngoại. Công tác tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW và Nghị quyết 178/NQCP về Chương trình hành động của Chính phủ tiến hành với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng để tạo nhận thức sâu sắc về cơ hội, thuận lợi, thách thức, tiềm năng, lợi thế của vận tải đường sắt, đổi mới tư duy và đẩy mạnh quyết tâm của các cấp, các ngành về nhiệm vụ phát triển vận tải đường sắt.

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển ngành đường sắt.

Hoàn thiện quy hoạch phát triển đường sắt và các quy hoạch liên quan. Trong đó, thực hiện quy hoạch tỉnh bảo đảm liên kết, đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo không gian phát triển, gắn kết các tuyến đường sắt với các hành lang kinh tế, các trung tâm kinh tế, đầu mối vận tải trong nước, các khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics lớn, trung tâm bưu chính. Cùng với đó, lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị (có định hướng phát triển đường sắt đô thị) trên địa bàn tỉnh, quy hoạch hệ thống du lịch gắn kết với quy hoạch mạng lưới đường sắt, liên kết các chuỗi đô thị bằng hệ thống đường sắt hiện đại; phát triển mạng lưới đường sắt trong quy hoạch vùng nhằm kết nối vùng, liên vùng và các địa phương.

Huy động nguồn lực để đầu tư giao thông vận tải đường sắt bằng cách kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tham gia đầu tư, kinh doanh phương tiện vận tải, các công trình hỗ trợ cho hoạt động vận tải (kho, bãi hàng, phương tiện xếp dỡ). Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị. Đồng thời, rà soát bố trí quỹ đất phù hợp tại các khu vực quanh các khu ga đường sắt lớn, ga đường sắt tốc độ cao, ga đường sắt trong đô thị để phát triển các đô thị, khu chức năng (mô hình TOD) và sử dụng nguồn thu từ phát triển đô thị để tạo nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

Tăng cường phối hợp với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt. Cụ thể: Xây dựng quy chế phối hợp giữa địa phương và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, dọc hành lang đường sắt.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Chính phủ thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật