|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định triển khai giải ngân theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

(binhdinh.gov.vn) - Từ ngày 28/4, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Định đã triển khai giải ngân những khoản vay đầu tiên trong gói cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Giải ngân theo Nghị quyết 11/NQ-CP tại xã An Hoà (huyện An Lão) 

Ngay sau khi NHCSXH Trung ương có văn bản số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh có công văn số 711/UBND-VX ngày 14/02/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp huyện phối hợp rà soát xác định nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP cho từng năm 2022 và 2023; tổng hợp nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình từ các địa phương báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở báo cáo, đăng ký nhu cầu vốn với Trung ương để triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách. Đồng thời, giao các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo Hội, đoàn thể các cấp tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ lãi suất theo quy định Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Ban dân tộc tỉnh; các Tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tiến hành rà soát, xác định và tổng hợp nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP cho từng năm 2022 và 2023.

Theo kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bình Định được giao giải ngân cho vay 314,5 tỷ đồng của 3 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội. Tính đến ngày 30/4, tại các phòng giao dịch của tỉnh, NHCSXH chi nhánh Bình Định đã giải ngân gần 31 tỷ đồng.

Ông Đoàn Trung Thành - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định cho biết: Thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung triển khai gói tín dụng chính sách ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ góp phần phục hồi kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh của địa phương. Đồng thời, Ngân hàng triển khai thêm 02 chương trình tín dụng gồm: Tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022; tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19./.


Tác giả: LKY

Tin nổi bật Tin nổi bật