A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Biểu dương 12 tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 16/5, tại thành phố Quy Nhơn, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

12 tập thể được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen

Theo Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua của Hội đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Đáng chú ý là các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp 9.737,4 triệu đồng, 12.053 ngày công, hiến hơn 118.162 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Hội viên nông dân đã quyên góp, hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng, 3.879 ngày công, hỗ trợ vật tư giúp đỡ hội viên nông dân nghèo, khó khăn hơn 3,3 tỷ đồng… Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.391 hộ được hội nông dân các cấp giúp đỡ thoát nghèo; 114 hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm.

Cùng với đó, các cấp Hội đã tổ chức cho 130.198 hộ nông dân đăng ký Hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; đến cuối năm 2021, qua bình xét có 68.534 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Ngoài ra, các cấp Hội và hội viên nông dân toàn tỉnh cũng đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, thành lập 3.139 tổ phòng, chống Covid-19 ở cộng đồng, đóng góp trên 438,56 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch và vaccine phòng chống Covid-19 tại địa phương.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận, tham luận đã được đại biểu của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiêu biểu trình bày, tập trung phản ánh những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân đã tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, hội viên nông dân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nông dân, nông thôn.

Thời gian đến, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đề nghị các cấp hội nông dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Tập trung rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Việc triển khai thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, bảo đảm 3 yêu cầu gồm: Học tập, làm theo và nêu gương theo Bác. Thường xuyên xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của Hội; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tạo sự lan tỏa sâu rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả… Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Kết luận số 01-KL/TW; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá trong các cấp hội về tình hình thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương theo Bác.

 12 cá nhân được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật