A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 10/5, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai, phổ biến các nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, quản trị viên các fanpage đăng tải thông tin về tỉnh Bình Định trên mạng xã hội (ảnh).

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đối tượng: Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Bộ Quy tắc nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Hội nghị đã phổ biến các nội dung về thực trạng của internet và mạng xã hội; một số vấn đề nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được Bộ TT&TT ban hành năm 2021; một số quy định về quản lý và xử lý trên lĩnh vực thông tin điện tử, mạng xã hội./.


Tác giả: LKY

Tin nổi bật Tin nổi bật