|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

(binhdinh.gov.vn) - Phát huy những kết quả đạt được, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Định đã bám sát định hướng hoạt động của ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT), phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, Mặt trận, Tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đúng theo kế hoạch.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà cho bà con vùng cao xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh)

Cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác, ngay từ đầu năm toàn chi nhánh đã tích cực huy động các nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tính đến 31/3/2022, tổng nguồn vốn đạt 5.027 tỷ đồng, tăng 192 tỷ đồng (3,96%) so với 31/12/2021. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 5.017 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng với 31/12/2021 (3.93%), với hơn 97 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, đạt 56,4% kế hoạch giao, chiếm 22,2% tổng số hộ dân toàn tỉnh Bình Định (tổng số hộ dân toàn tỉnh là 438.311 hộ).

Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm 2022 đạt 478 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 10 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo 195 tỷ đồng: cho vay HTTVL 153 tỷ đồng, cho vay NS&VSMTNT 61 tỷ đồng, cho vay HSSV có HCKK 43 tỷ đồng, cho vay SXKDVKK 7,5 tỷ đồng,...

Ngân hàng Chính sách xã hội coi việc tăng cường nguồn vốn, nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ hàng đầu tại các xã đang xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số cho vay tại các xã này đạt 350 tỷ đồng chiếm tỷ lệ hơn 73%/tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH.

Ông Đoàn Trung Thành - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định khẳng định: "Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 10 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư đến 159/159 xã, phường, thị trấn, 1.121/1.122 thôn, làng, khu phố, đã hỗ trợ cho hơn 3 nghìn hộ gia đình có nước sạch sinh hoạt và có công trình hợp vệ sinh tại vùng nông thôn; giải quyết được việc làm cho hơn 3 nghìn lao động trong nước và cho 3 lao động ngoài nước; tạo điều kiện cho gần 1 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,.... Hiệu quả hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua đã khắc phục các hạn chế của chính sách hỗ trợ cho không, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức của người nghèo, từ mặc cảm tự ti, ỷ lại, sợ vay vốn không biết cách sử dụng vốn, đến ý thức vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Mặt khác, hoạt động tín dụng CSXH đã góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, tạo niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương."

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao. Tính đến 31/3/2022, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn tỉnh là 5.849 triệu đồng, chiếm 0,12% tổng dư nợ. Trong đó nợ quá hạn 3.691 triệu đồng, chiếm 0,074% tổng dư nợ. Toàn tỉnh có 01 đơn vị cấp huyện, 93/159 đơn vị cấp xã và 2.147/2.364 Tổ TK&VV không có nợ quá hạn. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách và chất lượng hiệu quả hoạt động giao dịch xã 100% đơn vị được đánh giá xếp loại tốt.

Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác sang chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng 451 tỷ đồng. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2022, tăng 92,2 tỷ đồng so năm 2021 (trong đó vốn UBND tỉnh chuyển sang 75,8 tỷ đồng và vốn ngân sách các huyện ủy thác là 16,4 tỷ đồng).

NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Ban dân tộc tỉnh; các Tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tiến hành rà soát, xác định và tổng hợp nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP cho từng năm 2022 và 2023. Tổng hợp nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình từ các địa phương báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở báo cáo, đăng ký nhu cầu vốn với Trung ương để triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách. Đồng thời, giao các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo Hội, đoàn thể các cấp tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ lãi suất theo quy định Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.

Ông Đoàn Trung Thành - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định cho biết: “Trong quý II/2022, NHCSXH tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm và thường xuyên; chấp hành nghiêm chỉ đạo, quy định phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp có thẩm quyền; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, hoạt động giao dịch tại xã. Tăng cường công tác xử lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng. Thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan kịp thời theo đúng quy định. Đặc biệt, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chuyển vốn cho vay người khuyết tật năm 2022 để triển khai cho vay kịp thời đến đối tượng thụ hưởng.”./.


Tác giả: LKY

Tin nổi bật Tin nổi bật