|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với UBND huyện Tây Sơn

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 20/6, tại trụ sở UBND huyện Tây Sơn, đoàn công tác của UBND tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm trưởng đoàn, làm việc với UBND huyện Tây Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính (nông, lâm, thủy sản; công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ) đạt trên 3.647 tỷ đồng, đạt 47,50% so với kế hoạch năm. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,33%; vượt 0,83% so với kế hoạch năm (9,1 - 9,5%). Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn huyện đạt 227,78 tỷ đồng, tăng 131,79% so cùng kỳ; điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định và hiệu quả. Huyện đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của huyện và dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác thu gom và xử lý rác thải, hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại nguồn. Huyện cũng tập trung chỉ đạo lập thủ tục để triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị năm 2024; lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Tây Sơn đến năm 2035 trình tỉnh, các sở ngành của tỉnh thẩm định; chỉnh trang đô thị, nông thôn xây dựng cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... Cùng với những kết quả trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều tiến bộ.

Huyện Tây Sơn kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong quá trình lập, triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông sản đạt chuẩn phục vụ sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu, giai đoạn 2024 – 2027 cũng như hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện; quan tâm, hỗ trợ giúp huyện thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Tây Sơn đạt đô thị loại IV trong năm 2024. Bên cạnh đó, huyện Tây Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép thành lập cụm công nghiệp Bình Thành; đưa 02 sự kiện Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung vào chuỗi các lễ hội và sự kiện lớn của tỉnh đồng thời giao cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện Tây Sơn xây dựng Đề án nâng tầm các lễ hội, sự kiện nêu trên...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của huyện Tây Sơn; đồng thời, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tây Sơn trong thời gian tới nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 do UBND tỉnh, HĐND huyện giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu kết luận.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà huyện Tây Sơn đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị huyện Tây Sơn phát huy những kết quả đạt được, rà soát những tồn tại, hạn chế để tập trung tháo gỡ, thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm đã đề ra. Bên cạnh đó, huyện Tây Sơn cần rà soát, tổng hợp ý kiến của các sở, ngành tại buổi làm việc để hoàn thiện định hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý huyện Tây Sơn cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung của huyện, tăng cường chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu của đô thị loại IV, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Tây Sơn đạt đô thị loại IV trong năm 2024.

Trong các lĩnh vực cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị huyện Tây Sơn chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu và cây trồng chủ lực cho địa phương. Thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển chăn nuôi, tiếp tục chỉ đạo phát triển số lượng tổng đàn và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp khảo sát quy hoạch vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất, chế biến nông, lâm sản của Công ty Cổ phần Vinanutrifood đầu tư tại huyện Tây Sơn. Chỉ đạo rà soát, đăng ký các sản phẩm OCOP và hướng dẫn các chủ thể thực hiện các nội dung trong hồ sơ đánh giá sản phẩm, tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản đăng ký tham gia năm 2024. Đôn đốc các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp triển khai thực hiện dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư các dự án trên địa bàn. Tạo điều kiện, khuyến khích phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

Bên cạnh đó, huyện Tây Sơn cần tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm của huyện để tạo động lực phát triển cho địa phương.

Huyện Tây Sơn cũng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trên lĩnh văn hóa, y tế, giáo dục. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và Đề án 06. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện Tây Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng giao các sở, ngành liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể để huyện Tây Sơn triển khai thực hiện đạt kết quả./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật