A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 24/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Lê Văn Tùng đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Tại hội nghị, qua tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương, nhiều ý kiến tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo Luật, đánh giá dự thảo đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, góp ý tập trung vào các vấn đề chính như: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh Luật Đất đai có tầm ảnh hưởng rộng lớn, ý nghĩa quan trọng, ví như đạo luật nền tảng mà trên đó sẽ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh... Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, từ đó phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy phát huy trí tuệ, sự đóng góp của Nhân dân, đưa thực tiễn cuộc sống vào dự án Luật. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp chất lượng, sâu sắc, có trọng tâm với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đại biểu; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến gửi về Sở TN&MT. Đồng thời, đề nghị Sở TN&MT tiếp thu, chọn lọc tối đa nhất, trách nhiệm nhất, tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung để Luật Đất đai (sửa đổi) khi được ban hành đảm bảo tốt nhất, hoàn chỉnh nhất, khả thi nhất, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích liên quan đến đất đai, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật