A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 9/11, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo tại hội nghị, công tác triển khai thực hiện Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động Hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất, hiệu quả, từng bước tạo sự chuyển biến trong công tác này và đóng góp tích cực cho việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy trong những năm qua, công tác Hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Hầu hết các tổ hòa giải ở cơ sở đều được kiện toàn bảo đảm đúng quy định, chất lượng hòa giải từng bước được nâng lên. Công tác hòa giải đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ, việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí của cơ quan nhà nước và công dân. Mạng lưới tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, kiện toàn; thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia.

Cùng với đó, công tác tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hoà giải viên luôn được chú trọng, thường xuyên thực hiện đổi mới hình thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh chính trị, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh cần rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động xây dựng pháp luật, phổ biến pháp luật và thi hành pháp luật, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trên cơ sở xác định người dân là trung tâm, là chủ thể của quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; đặc biệt nghiên cứu triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật. Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh Đảng bộ và mới đây nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ 6 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thi hành pháp luật phải hướng về cơ sở; tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. Tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội; thật sự trở thành hành vi ứng xử của cán bộ và Nhân dân tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (ngoài cùng bên trái) trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Luật Hoà giải cơ sở giai đoạn 2014 - 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (ngoài cùng bên trái) trao bằng khen cho Đội thi đạt giải Nhất Cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Luật Hoà giải cơ sở giai đoạn 2014 - 2023. Ban tổ chức Cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2023 trên địa bàn tỉnh tặng Bằng khen cho Đội thi đạt giải Nhất Cuộc thi.


Tác giả: DTD

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật