A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 30/3, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía Trung ương có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua; đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Về phía Cụm thi đua có lãnh đạo UBND các tỉnh: Đắk Lắk (Cụm trưởng), Bình Định (Cụm phó), Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Văn Kim Thành)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống văn bản quy định, quản lý công tác thi đua, khen thưởng được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình của từng địa phương trong Cụm thi đua.

Về thực hiện giao ước thi đua năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND và UBND các tỉnh trong Cụm thi đua đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí” được quan tâm tổ chức thực hiện mạnh mẽ, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, được xã hội đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức, phát động và thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp bách của địa phương. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành trong Cụm thi đua tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có nhiều chuyển biến rõ nét, với những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới…

Công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua đã được triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, chất lượng được nâng lên. Việc bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện từ cơ sở, nên hình thức, mức hạng khen thưởng phù hợp với thành tích đạt được; tập thể, cá nhân được khen thưởng có tác dụng giáo dục, nêu gương để học tập. Tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tăng lên đáng kể. Việc khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen thưởng hoạt động từ thiện nhân đạo được quan tâm kịp thời.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất triển khai những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” trong tình hình mới, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện công tác này; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, chiều sâu hơn; tổ chức phong trào thi đua sát với tình hình thực tiễn của các địa phương, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các tỉnh...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Đăng Triều)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện giao ước thi đua giữa các tỉnh trong Cụm thi đua, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua trong thời gian tới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các tỉnh trong năm 2023.

Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022, Cụm thi đua đã đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 02 đơn vị Bình Định, Đắk Nông và đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 đơn vị Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Hội nghị cũng đề cử tỉnh Bình Định làm Cụm trưởng, tỉnh Lâm Đồng làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thay mặt UBND tỉnh Bình Định, đơn vị Cụm trưởng năm 2023 lên phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Văn Kim Thành)

Đại diện Cụm trưởng (thứ 2 bên phải sang), Cụm phó (thứ 3 bên phải sang) Cụm thi đua năm 2023 ra mắt Hội nghị (Ảnh: Văn Kim Thành)

Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của từng tỉnh, Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2023./.

Các đơn vị của Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023. (Ảnh: Văn Kim Thành)


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật