|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 10/7, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Phi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thuý Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có 53/55 đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đánh giá, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; với tinh thần “tăng tốc”, “bứt phá”; Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đã đề cao trách nhiệm chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ; sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thi đua sản xuất, kinh doanh nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023 trên nhiều lĩnh vực; đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu bền vững. Thu ngân sách nhà nước, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh đạt thấp so với kế hoạch, ảnh hưởng đến nguồn lực chi đầu tư phát triển. Hạ tầng kỹ thuật nhiều khu, cụm công nghiệp đầu tư thiếu đồng bộ, chưa sẵn sàng đáp ứng thu hút đầu tư sản xuất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; một số dự án đầu tư, dự  án  bất động sản lớn tiếp tục bị ngưng trệ, chậm triển khai hoặc dừng đầu tư. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao; các hoạt động văn hóa - xã hội còn nhiều tồn tại, có việc còn gây bức xúc trong nhân dân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, tại kỳ họp này HĐND sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng. HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024; cho ý kiến về các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị với kỳ họp. 

Xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các báo cáo khác có liên quan để thông qua các Nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của luật. Đây là hoạt động quan trọng của kỳ họp, là dịp để cử tri theo dõi và giám sát hoạt động của HĐND tỉnh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các ngành liên quan.

Kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, thời gian diễn ra trong 03 ngày; Vì vậy, để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tập trung thảo luận, hiến kế đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Đồng thời, thực hiện tốt quyền chất vấn của mình, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có tính thời sự được cử tri, dư luận xã hội quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo đánh giá: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 duy trì được sự ổn định và phục hồi, phát triển. Cụ thể, Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,6% so với cùng kỳ (xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thứ 04/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ); trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,33% (riêng công nghiệp tăng 11,6%; xây dựng tăng 7,52%); dịch vụ tăng 8,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,43%. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên.

UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2024. Trong đó, đáng chú ý là: Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và xây dựng. Thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển du lịch... Tập trung thu hút đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và công tác giảm nghèo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ trình bày thông báo của UBMTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và một số kiến nghị với kỳ họp HĐND tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và một số kiến nghị với kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Phi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XIII.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã trình bày các báo cáo có liên quan tới lĩnh vực ngành 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và các Tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Lãnh đạo các Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh cũng đã có các báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc chức năng của ban.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 10 đến 12/7.


Tác giả: Thùy Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật