|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 10/7, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh cùng tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Thực hiện các chương trình, chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, các bộ, ngành địa phương đã nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số quốc gia. Đến tháng 6/2024, đã thực hiện xác thực hơn 97,6 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu (CSDL) do BHXH Việt Nam quản lý. Hiện nay, có 36 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 100%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cấp bộ đạt 46,36%; địa phương đạt 58,12%.

Bộ TT&TT tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 100% số xã, phường, thị trấn kết nối internet cáp quang; phủ sóng di động 4G tới 99,8% dân số tại các vùng miền và 100% các xã, phường trên cả nước. Tăng trưởng kinh tế số 6 tháng đầu năm khoảng 22,4%....

Thực hiện Đề án 06, đã hoàn thành 244/656 nhiệm vụ theo lộ trình; thực hiện thường xuyên 122 nhiệm vụ, đang triển khai 38 nhiệm vụ. Đến nay, 43/76 dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 86,3 triệu công dân đã được cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử; hơn 75,7 triệu tài khoản định danh điện tử đã được cấp và kích hoạt trên 55,25 triệu tài khoản. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương, đồng bộ trên 670 triệu thông tin công dân... Từ ngày 1/7/2024, Bộ Công an triển khai dịch vụ xác thực điện tử, thực hiện xác thực thông tin trong thẻ căn cước với 1,4 triệu lượt; xác thực khuôn mặt trên 69.000 lượt...

Hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện (phát triển hạ tầng số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển CSDL quốc gia, kết nối chia sẻ thông tin, hình thành dữ liệu lớn; đào tạo và phát triển nhân lực; các mô hình, cách làm hay của một số bộ, ngành, địa phương...) và xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Định

Tại tỉnh Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 tổng thể và toàn diện trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Qua đó, công tác chuyển đổi số, phát triển chính quyền số tại tỉnh được đẩy mạnh triển khai thực hiện, cụ thể: Xây dựng, ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản thể chế phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn tỉnh; Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh; Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đảm bảo kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin chỉ đạo, điều hành từ UBND tỉnh, đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã; Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số cũng được tỉnh quan tâm, như: Phối hợp với Báo Tiền phong đăng cai tổ chức thành công Hội thảo “Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên”. Tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, nhất là liên quan về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Các ngân hàng, DN cung cấp dịch vụ, như: VNPT, Viettel, Mobile đã phối hợp với tổ công nghệ cộng đồng để triển khai hướng dẫn cho người dân, các tiểu thương cài đặt, sử dụng mô hình chợ 4.0…

Bình Định cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó xác định có 40 nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024, đến nay đã tổ chức triển khai hoàn thành 23 nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền Đề án 06 được đẩy mạnh thực hiện dưới nhiều hình thức; triển khai quyết liệt, đồng bộ làm sạch dữ liệu dân cư, số hóa dữ liệu hộ tịch (hoàn thành 100%), dữ liệu người lao động, công tác cấp căn cước công dân (CCCD), cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 (đạt 80,10% so với chỉ tiêu giao trong năm 2024), tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác CĐS và thực hiện Đề án 06 từ trung ương đến cơ sở, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn. Vì vậy, các thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS, các bộ, ngành, địa phương cần nhận diện rõ những hạn chế, những bài học cần rút ra trong quá trình CĐS ở các cấp, các ngành. Đặc biệt, phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, lựa chọn nhiệm vụ phải có trọng tâm, trọng điểm, có kế thừa, đổi mới và phát triển. Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CĐS, nhất là phát triển kinh tế số tới từng người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là người đứng đầu. 

Lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm của CĐS; để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả từ CĐS mang lại, trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương và Cơ sở dữ liệu Quốc gia. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về CĐS; tiếp tục phát triển hệ thống dữ liệu, hạ tầng số quốc gia; các bộ, ngành, địa phương tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng quốc gia; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp vào công tác CĐS…

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương đề ra lộ trình khẩn trương hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC Quốc gia… Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ của mình, ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về CĐS và Đề án 06 đã đề ra, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật