|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh làm việc với huyện Tuy Phước về tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 20/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì buổi làm việc với huyện Tuy Phước về tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Phước, năm 2024, UBND tỉnh giao cho UBND huyện thực hiện 17 chỉ tiêu. Ngoài ra, để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành Huyện uỷ, HĐND huyện đã giao thêm cho UBND huyện thực hiện 17 chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 12689/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (tổng cộng 34 chỉ tiêu) cho các ngành và các xã, thị trấn thực hiện cụ thể theo từng tháng, quý. Tất cả các chỉ tiêu UBND huyện giao cho các ngành và các xã, thị trấn cao hoặc bằng chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó có 04 chỉ tiêu huyện giao cao hơn tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, trong tổng số 17 chỉ tiêu tỉnh giao, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm có 12/17 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Trong tổng số 17 chỉ tiêu HĐND huyện giao, UBND huyện đã thực hiện đạt 10/17 chỉ tiêu, có 7 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản phẩm (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn huyện Tuy Phước đạt hơn 5.803 tỉ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 44,61% so với KH năm; tốc độ tăng trưởng xếp vị trí thứ 6/11 huyện, thị xã, thành phố; đóng góp 7,53% cho quy mô kinh tế của tỉnh. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2024 đạt 286.079 triệu đồng. Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt hơn 5.679 tỉ đồng, tăng 13,34% so với cùng kỳ, đạt 50,7% KH năm. Đã tạo việc làm cho hơn 4000 lao động, đạt 88,89% KH năm, tăng 19,35% so cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh công nhận xã Phước Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Phước Quang NTM kiểu mẫu trong năm 2023. Tập trung triển khai các tiêu chí của xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, kết quả qua rà soát: Xã Phước Hiệp: đạt 14/19 tiêu chí NTMNC; Xã Phước Lộc: đạt 12/19 tiêu chí NTMNC; Xã Phước Hưng còn 3 tiêu chí chưa đạt NTMT kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 576 lao động, đạt 144,72% so KH năm. Số người tham gia BHXH tự nguyện 1.592 người, đạt 96,48% so KH năm; tăng 2,05% so cùng kỳ. Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 9,01% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, đạt 95,65% KH năm, tăng 0,33 so cùng kỳ. Các chỉ tiêu còn lại trên lĩnh vực văn hóa xã hội, nội chính đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao…

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao, UBND huyện Tuy Phước đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát như: Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bức phá”; trong đó: làm gương, kỷ cương là yếu tố quyết định và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt nhu cầu của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành Đồ án quy hoạch đô thị Tuy Phước giai đoạn đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050; thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng huyện Tuy Phước đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tạo bước đột phá về môi trường, xây dựng Tuy Phước “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, trọng tâm là công tác phân loại xý lý rác thải tại nguồn…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có ý kiến trao đổi về các chỉ tiêu cụ thể được phân giao cho các ngành, địa phương của huyện; đồng thời gợi mở, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp đột phá giúp huyện Tuy Phước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2024. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Tuy Phước hoàn thành chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2024.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế và phát huy thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai lập, trình phê duyệt Đồ án quy hoạch đô thị Tuy Phước giai đoạn đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (hoàn thành trong năm 2024) phù hợp với Quy hoạch chung của tỉnh. Trong đó, quan tâm thực hiện một số dự án mang tính đột phá trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang lưu ý huyện tập trung đẩy mạnh liên kết chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao (Hoa, rau VietGap, lúa)… kết hợp phục vụ du lịch; phát triển mô hình hợp tác xã hiệu quả; định hướng hình thành các vùng chăn nuôi tập trung và đầu tư công nghệ cao; nghiên cứu Đề án chuyển đổi nghề cho người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, góp phần ổn định đời sống nhân dân; xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; tập trung nguồn lực khai thác tiềm năng các Khu du lịch địa phương…


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật