|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, công chức cấp xã phải có tâm huyết, đồng lòng xây dựng xã, phường, thị trấn văn minh, xanh, sạch, đẹp, thành nơi đáng sống

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã.

Theo đó, Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với cấp xã; tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cấp xã sau khi được tham gia đào tạo, bồi dương, nhất là năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, tuân thủ các quy chế, quy định; thúc đẩy và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm theo tuần, tháng, quý, năm; việc giải quyết công việc trong ngày không để chậm trễ, tồn đọng.

Ảnh minh họa.

UBND các xã, phường, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cán bộ, công chức phải có tâm huyết, đồng lòng xây dựng xã, phường, thị trấn văn minh, xanh, sạch, đẹp, thành nơi đáng sống; làm cho dân giàu, chính quyền cơ sở vững mạnh, được nhân dân tin yêu. Cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc. Cán bộ, công chức cấp xã phải có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, chuẩn mực trong giao tiếp với công dân và tổ chức; không có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Cụ thể hóa, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung…


Tác giả: LXH

Tin nổi bật Tin nổi bật