|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt đơn giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt đơn giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn cho lộ trình 3 năm (2023-2025).

Ảnh minh họa

Theo đó, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc trong giai đoạn (2023-2025) là 70.624 đồng/m3, chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc phát sinh khối lượng nước thải phải nộp tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Khối lượng nước thải để tính thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được xác định dựa trên đồng hồ đo lưu lượng nước thải của từng cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn tổ chức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải và được sử dụng 100% số tiền thu thực tế để đảm bảo các chi phí quản lý, vận hành Hệ thống công trình xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung này.

Quyết định của UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu công suất xử lý thực tế của công trình có thay đổi so với công suất tính toán tại phương án giá hoặc mặt bằng giá các yếu tố chi phí có biến động thì UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các phòng ban liên quan xây dựng lại phương án giá để trình UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc theo quy định.

Quyết định này thay thế Quyết định 4223/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 9/11/2017.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật