A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(binhdinh.gov.vn) - Sau một ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm cao, chiều ngày 23/3, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua 24 Nghị quyết trên các lĩnh vực đầu tư, ngân sách, an sinh xã hội,… Các Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại phiên bế mạc, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua 24 Nghị quyết, gồm: (1) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022; (2) Nghị quyết về việc kéo dài vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện, giải ngân; (3) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023; (4) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn; (5) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây Nam huyện Phù Mỹ; (6) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ; (7) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát); (8) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; (9) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; (10) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn; (11) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; (12) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; (13) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; (14) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi; (15) Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định; (16) Nghị quyết quyết định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025; (17) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực tỉnh Bình Định; (18) Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; (19) Nghị quyết chủ trương chuyển ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; (20) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Bình Định quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; (21) Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát; (22) Nghị quyết ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025; (23) Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; (24) Nghị quyết về Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt; sơ kết, tổng kết, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tránh tình trạng Nghị quyết được thông qua nhưng chậm triển khai hoặc triển khai thực hiện không đạt kết quả như mong muốn.

Quý II năm 2023 và những tháng tiếp theo của năm 2023, dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua. Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh. Từng đại biểu HĐND tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Bằng các hình thức phù hợp, thông tin, báo cáo đến cử tri về nội dung kỳ họp và các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Đồng thời, đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác nắm tình hình, tư tưởng của nhân dân, nhất là việc đưa các Nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND tỉnh ngay sau khi kết thúc kỳ họp, chỉ đạo các sở, ban, ngành chuyên môn và các địa phương rà soát các nội dung đăng ký trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XIII dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7/2023; chủ động xây dựng, sớm hoàn thiện các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết để các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội các nội dung trình kỳ họp trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đối với những nội dung trình kỳ họp theo đúng quy trình đã quy định./.


Tác giả: LXH

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật