A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 – 08/6) gắn với kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới (08/6) là sự kiện thường niên, được quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của bảo vệ đại dương.

Ảnh minh họa

Năm 2022, chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới là “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của hoạt động phối hợp giữa các Quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Để thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2571/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển… Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, từ ngày 15/5 - 15/6/2022 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; treo băng rôn, pano, áp phích ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bài viết hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 nhằm tuyên truyền kêu gọi, khuyến khích Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển in và treo băng rôn, phướn tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022; chủ trì phối hợp với UBND huyện Phù Cát tổ chức Lễ phát động ra quân dọn vệ sinh bãi biển tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật