A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023 – 2025.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: baobinhdinh.vn)

Kế hoạch nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương, Trung ương và các tổ chức quốc tế, nhằm giảm thiểu và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an toàn cho nhân dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn và giúp đỡ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Theo kế hoạch, những nhiệm vụ chung trong triển khai thực hiện gồm: tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; rà phá bom mìn; nghiên cứu phát triển; hỗ trợ nạn nhân bom mìn; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ.

Kế hoạch cũng đề ra những giải pháp về tổ chức và quản lý thực hiện Kế hoạch; huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn; phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác, phù hợp với khả năng cân đối trong từng thời kỳ của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật