A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định công bố kết quả phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

(binhdinh.gov.vn) - Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 người do HĐND tỉnh bầu, đa số nhân sự đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao. Trong đó, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

Sáng 6/12, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh khóa XIII đã tiến hành thực hiện Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh kỳ họp

Đây là lần duy nhất trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa XIII thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự theo quyền hạn của mình. Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc rất quan trọng, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả cao, đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, làm việc chính xác khi thể hiện chính kiến của mình thông qua việc ghi phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, có 31 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, khối HĐND tỉnh có 7 người, gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Trưởng các ban: Văn hoá - Xã hội; Dân tộc; Pháp chế; Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh. 

Đại biểu thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Khối UBND tỉnh có 24 người, gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên UBND tỉnh là trưởng các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Đối với khối HĐND tỉnh, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đạt 51 phiếu tín nhiệm cao (98,1%); 1 phiếu tín nhiệm (1,9%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Đoàn Văn Phi và bà Huỳnh Thuý Vân có số phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 47 (90,4%) và 41 (78,8%).

Đại biểu Nguyễn Tuấn Thanh thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Đối với khối UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đạt 47 phiếu tín nhiệm cao (90,4%); 5 phiếu tín nhiệm (9,6%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng lần lượt có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao là 47 (90,4%), 39 (75%) và 45 (86,5%) phiếu.

Sau khi có kết quả, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho hay, kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách của cán bộ.

Theo kết quả cho thấy, các chức danh do HĐND tỉnh Bình Định bầu, kể cả trong HĐND và UBND tỉnh đều có phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đa số, không có trường hợp nào thực hiện bỏ phiếu trở lại.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật