|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch

(binhdinh.gov.vn) - Để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Bình Định trở thành điểm đến an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo số 2891/UBND-VX ngày 27/5/2022 về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch.

Ảnh minh họa (Nguồn: baobinhdinh.vn)

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 10/2018/QĐUBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định, Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3139/QĐUBND và các quy định khác có liên quan.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường quản lý giá cả, chất lượng dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, bán hàng tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, ép giá, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng vi phạm trong các hoạt động kinh doanh du lịch xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc cho khách du lịch

Song song với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử văn minh, thân thiện với du khách; bảo vệ hình ảnh, môi trường du lịch, góp phần phát triển du lịch bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Bình Định./.


Tác giả: Thành Luân

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật