|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

An Lão: xây dựng 8 tủ sách cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND huyện An Lão vừa có ý kiến chỉ đạo giao Trung tâm Văn hóa,Thông tin,Thể thao huyện phối hợp với UBND các xã An Quang, An Toàn, An Nghĩa, An Tân, An Hưng, An Trung và An Dũng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, phục vụ bạn đọc cho người quản lý tủ sách công cộng tại các thôn được hỗ trợ tủ sách.
Theo đó, kế hoạch hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh ban hành ngày 17.7.2023, thực hiện hỗ trợ 30 tủ sách cho 30 thôn, làng, khu phố tại 5 huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân và Tây Sơn. Trong đó An Lão được hỗ trợ 8 tủ sách tại 8 thôn gồm: Thôn 2, Thôn 3 xã An Toàn;Thôn 1 xã An Nghĩa; thôn Gò Đồn xã An Tân; Thôn 2 xã An Hưng; Thôn 2 xã An Dũng; Thôn 2 xã An Quang; thôn Tmang Gheng xã An Trung.
Nội dung tủ sách: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; thông tin về hôn nhân, gia đình, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, thôn, làng xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Các loại sách về pháp luật, chính trị, xã hội, nông nghiệp, văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật… Mỗi tủ sách dự kiến chứa từ 200 đến 1 ngàn bản sách và kinh phí thực hiện từ vốn đối ứng ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
UBND huyện An Lão cũng đề nghị UBND các xã được hỗ trợ xây dựng tủ sách cùng với Ban Nhân dân thôn chọn địa điểm, bàn ghế, chỗ ngồi, nhân sự và xây dựng cơ chế hoạt động nhằm đảm bảo, duy trì tủ sách công cộng phục vụ cho người dân địa phương đạt hiệu quả cao..


Tác giả: Thy Phương
Nguồn:anlao.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật