|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; chủ động nắm bắt nhu cầu, chủ động phục vụ, giải quyết nhu cầu thay vì chờ người dân, doanh nghiệp đề nghị mới xem xét, giải quyết”

(binhdinh.gov.vn) - Đó là quan điểm của Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 30/12/2022.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Đề án đó là huy động sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã trong việc thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử cho người dân. Cụ thể, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã (nơi cư trú của người dân) chủ động nắm bắt thông tin, liên hệ với gia đình để lấy thông tin cần thiết và phối hợp với UBND cấp xã giải quyết cho người dân thay cho việc người dân phải trực tiếp đến Bô phận Một cửa để thực hiện.

Đối với Đăng ký khai sinh, ngoài phương thức nêu trên, nếu có người dân có nhu cầu thì có thể đề nghị cơ sở y tế (nơi trẻ sơ sin ra đời) trực tiếp thực hiện tương tác với UBND cấp xã thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được kết nối liên thông với Hệ thống phần mềm của cơ sở y tế để thực hiện thủ tục Cấp giấy khai sinh.

Ngoài ra, Đề án bao gồm một số nhiệm vụ khác nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính như: Nâng cấp chức năng đánh giá, khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đặt lịch hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; rà soát, tái cấu trúc các quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo hướng loại bỏ, cắt giảm các thành phần hồ sơ, đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai điện tử (eform) có các nội dung thông tin mà Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh có thể khai thác, sử dụng dữ liệu trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Một trong những mục tiêu của Đề án là phấn đấu kết quả chỉ số thành phần “Công chức” (thuộc Chỉ số SIPAS), chỉ số thành phần “Dịch vụ hành chính cấp xã” (thuộc Chỉ số PAPI) cao hơn mức trung bình cả nước, điểm chỉ số thành phần năm sau cao hơn năm trước.

UBND tỉnh yêu cầu Đề án phải được tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là Người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh dựa trên quan điểm: “Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung” tại Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đề án nêu trên là một trong chuỗi những nhiệm vụ được Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025”./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật