|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện liên thông nhóm TTHC cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke

Ngày 2.12, UBND tỉnh ban hành Quy chế “Thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính (TTHC) cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Định”.

Quy chế này quy định về quy trình và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp giải quyết liên thông nhóm các TTHC liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh theo phân cấp thẩm quyền. Trong đó, “Nhóm TTHC cấp giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền của cấp huyện” bao gồm: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Cấp Mã số thuế của hộ kinh doanh - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

“Nhóm TTHC cấp giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh” bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Quy chế nêu rõ thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết hồ sơ; quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết; phí, lệ phí đối với từng nhóm TTHC.

Theo Quy chế, công tác giải quyết liên thông các nhóm TTHC cấp giấy phép kinh doanh karaoke phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại “Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20.11.2020 của UBND tỉnh và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ theo hướng tích hợp, liên thông trách nhiệm phối hợp giải quyết, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính của các cơ quan nhà nước có liên quan để cắt giảm tối đa số lượt đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân khi thực hiện các TTHC liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: MAI LÂM
Nguồn:baobinhdinh.vn Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật