|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

6 tháng đầu năm, Tổng sản phẩm địa phương của tỉnh tăng 6,46% so với cùng kỳ

(binhdinh.gov.vn) - Kết quả quan trọng nhất trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của Bình Định là Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,46% so với cùng kỳ (xếp thứ 9/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và xếp thứ 2/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung). Các báo cáo của UBND tỉnh trình ra kỳ họp trong phiên khai mạc đã thể hiện rõ nỗ lực của toàn tỉnh trong 6 tháng qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày báo cáo đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngay sau khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trình bày tóm tắt: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Nội dung báo cáo nêu rõ: 6 tháng qua, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển KTXH theo NQ số 01 của Chính phủ, Quyết định số 19 và Văn bản số 20 của UBND tỉnh ban hành trong tháng đầu năm, với tinh thần đổi mới “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”. Năm nay là năm đầu tiên UBND tỉnh ban hành văn bản giao chỉ tiêu cụ thể đến cấp huyện và có định hướng đến cấp xã và ký giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH đã đề ra. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển KTXH; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình KTXH của tỉnh duy trì được sự ổn định và phục hồi, phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,46% so với cùng kỳ (cao hơn mức trung bình của cả nước (tăng 3,72%); xếp thứ 9/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 2/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung); trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,91% (riêng công nghiệp tăng 3,49%); dịch vụ tăng 7,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,75%. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên.

Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới đã và đang có những diễn biến rất phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những biến động về giá cả, thị trường xuất khẩu,..., đòi hỏi UBND tỉnh và các cấp các ngành trong tỉnh phải có những giải pháp điều hành mạnh mẽ hơn trong 6 tháng còn lại của năm 2023, nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện đời sống và thu nhập của người dân.

Bà Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trình bày Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 

Trong phiên khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và một số kiến nghị với kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bà Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của UBND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 07 dự án đầu tư công nhóm B; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn đến năm 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng, tiền công huấn luyện, tập luyện thường xuyên và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Bình Định; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Bình Định đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế giai đoạn 2023-2026; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Thành Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cũng đã trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và Báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh thuộc chức năng của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh.

Ông Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều nay, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh sẽ thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND tỉnh về các báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh đã trình ra kỳ họp trong phiên khai mạc.


Tác giả: Thùy Trang

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật