A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ 4

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 16/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ 4 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp thứ 4 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp thứ 6 dự kiến sẽ tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 12 - 14/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (01 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn).

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, từ nay đến ngày 30/5/2022, phối hợp với các sở, ngành rà soát, thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình sẽ trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII; phân bổ hợp lý số lượng các báo cáo của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện chức năng giám sát, trên cơ sở đó thực hiện chất vấn, làm rõ những vấn đề nổi lên qua giám sát. Đối với các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu chỉ đăng ký những báo cáo, tờ trình đã hoàn thiện, đảm bảo chất lượng và thực hiện đúng quy trình đã ban hành.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương và lãnh đạo các địa phương có liên quan đã báo cáo và giải trình các nội dung về: kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020 đối với thị xã An Nhơn; việc thực hiện cơ chế, chính sách trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.  

Ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại thời điểm ban hành Nghị Quyết số 25/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 07/11 huyện, thị xã, có lò gạch nung thủ công, với tổng số là 1.214 lò. Theo lộ trình xóa bỏ lò gạch nung thủ công được quy định tại Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh thì đến ngày 31/12/2016 phải chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 6/7 địa phương trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng về tiến độ theo quy định; riêng huyện Tây Sơn vẫn còn 102 lò thủ công chưa chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong vấn đề này; đồng thời, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và có biện pháp quyết liệt để chậm nhất đến hết năm 2023 phải chấm dứt hoạt động của 102 lò thủ công trên địa bàn huyện cũng như triển khai các chính sách hỗ trợ tháo dỡ lò thủ công, hướng dẫn chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất… Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tây Sơn xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán đất sét trái phép trên địa bàn huyện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu tại phiên họp.

Đối với việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020 đối với thị xã An Nhơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong 3 năm qua (2019 -2021), nguồn vốn đầu tư ngân sách thị xã An Nhơn đã cơ bản đáp ứng đầu tư phát triển đô thị, các tuyến đường giao thông quan trọng, kết nối các xã, phường trên địa bàn thị xã, tạo nên diện mạo mới cho đô thị An Nhơn ngày càng rõ nét; đồng thời, việc phân cấp nêu trên còn góp phần thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng thị xã đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại III.

Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng thị xã An Nhơn trở thành thành phố trước năm 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND tỉnh cần tiếp tục phân cấp, định hướng danh mục đầu tư tập trung vào những công trình lớn, trọng điểm, mang tính chất lan tỏa, giúp thị xã phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới; nghiên cứu, rà soát, đề xuất phân cấp thêm cho thị xã các nội dung khác như: quản lý đô thị, quản lý cán bộ, quản lý đầu tư… Cùng với đó, đồng chí Hồ Quốc Dũng yêu cầu thị xã An Nhơn, bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, cần chủ động triển khai thực hiện các công trình trọng điểm trong khả năng của địa phương.

Sở Công Thương cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, các quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề được rà soát, xây dựng, điều chỉnh và triển khai thực hiện kịp thời. Công tác phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp được quan tâm hỗ trợ. Công tác tập huấn, đào tạo nghề cơ bản đáp ứng được nhu cầu, giải quyết thêm được nhiều việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động… Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định như: Nguồn lực tài chính đầu tư phát triển công nghiệp còn thấp, nhất là xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; mức hỗ trợ các chính sách còn thấp, tính lan tỏa tác động tích cực của chính sách chưa cao; công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu thiếu tính hệ thống, còn phân tán; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của một số cấp chính quyền chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các sở ngành và địa phương có lúc chưa kịp thời.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở Công Thương bổ sung, hoàn thiện báo cáo việc thực hiện cơ chế, chính sách trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo nội dung HĐND tỉnh đã định hướng; chủ động tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp  trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; đề xuất, phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đặc trưng của địa phương…


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật