A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết đối với 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 thông qua phương án đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng .

Theo đó, nội dung đơn giản hóa là cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, kiến trúc, cụ thể như sau:

- Đối với thủ tục “Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh”, cắt giảm thành phần hồ sơ “Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ”. Chi phí tiết kiệm được là 128.754.000 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 22.12%;

- Đối với thủ tục “Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh”, cắt giảm thành phần hồ sơ Dự thảo Tờ trình và Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án”. Chi phí tiết kiệm được là 69.020.000 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 9,482 %.

          Ngoài ra, Phương án đơn giản hóa còn cắt giảm thời gian giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động xây dựng, kiến trúc, cụ thể: cắt giảm 03 ngày đối với thủ tục “Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp), cắt giảm 03 ngày đối với thủ tục “Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) và cắt giảm 05 ngày đối với thủ tục “Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Việc cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Phương án nêu trên nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ hành chính của tỉnh./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật