|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 18/6/2022 thông qua phương án đơn giản hóa cắt giảm thành phần hồ sơ đối thủ tục hành chính “Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn”.

Theo đó, nội dung đơn giản hóa là cắt giảm thành phần hồ sơ: “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo” của thủ tục hành chính “Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn” (Mã số TTHC: 1.004650.000.00.00.H08) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao và UBND thành phố Quy Nhơn.

Do hiện nay dữ liệu thông tin về doanh nghiệp được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông qua mã số doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân cung cấp trên Mẫu đơn thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, cơ quan giải quyết hồ sơ có thể tra cứu thông tin của doanh nghiệp trên Cổng Công tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Phương án đơn giản hóa kiến nghị việc sửa đổi thành phần hồ sơ dược quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội theo hướng không quy định cá nhân, tổ chức phải nộp “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo”.

Việc cắt giảm thành phần hồ sơ như nêu trên giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ tục hành chính với số tiền 8.773.000 đồng/năm đối với số lượng hồ sơ do Sở Văn hóa và Thể thao giải quyết và tiết kiệm 6.502.600 đồng/năm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với số lượng hồ sơ do UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết.

Phương án đơn giản hóa do Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất nêu trên là trường hợp đầu tiên của tỉnh thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với việc cắt giảm thành phần hồ sơ (thay vì cắt giảm thời gian giải quyết như từ trước đến nay) nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu quản lý.

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 529/UBND-KSTT ngày 27/01/2022 về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022, trong đó chỉ đạo: Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là tập trung đề xuất thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu quản lý hoặc thông qua việc đề xuất đổi mới phương thức phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo hướng tăng cường tính chủ động phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, người dân mà không phải chờ “xin - cho” hoặc “đề nghị - giải quyết”./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật