|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai “Quy chế liên thông cấp phép karaoke” trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 726/VPUBND-KSTT ngày 16/12/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai “Quy chế liên thông cấp phép karaoke” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo nội dung Công văn, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, xây dựng dự thảo “quyết định công bố nhóm thủ tục hành chính” và dự thảo “quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính” theo quy định tại khoản 1 Điều 13 “Quy chế liên thông cấp phép karaoke” để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/12/2022.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ trì, phối hợp với Công an huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin 01 (một) cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ gửi/nhận các văn bản liên quan quy trình thực hiện “Quy chế liên thông cấp phép karaoke” để làm cơ sở cấp tài khoản sử dụng và thiết lập quy trình điện tử trên “Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh”. Làm đầu mối liên hệ, sắp xếp, bố trí thời gian để hoàn thành việc cài đặt, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện thuần thục thao tác gửi/nhận các văn bản điện tử thông qua “Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh” trước ngày 30/12/2022. Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt Bộ phận Một cửa cấp huyện giới thiệu, hướng dẫn công dân thực hiện gắn với công tác theo dõi, kiểm tra thường xuyên.

 “Quy chế liên thông cấp phép karaoke” trên địa bàn tỉnh (ban hành tại Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh) quy định một số giải pháp cải tiến quy trình xử lý các thủ tục hành chính liên quan theo hướng song song, cắt giảm đáng kể thời gian giải quyết (từ khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho đến khi được cấp giây phép kinh doanh karaoke) so với phương án thực hiện tuần tự, đơn lẻ từng thủ tục hành chính như hiện nay; giảm số lượt đi/lại và tiết kiệm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Tổng thời gian giải quyết liên thông “Nhóm thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh karaoke của Ủy ban nhân dân cấp huyện” là không quá 07 ngày làm việc (giảm ít nhất 06 ngày làm việc và giảm 06 lượt đi/lại của công dân so với trường hợp công dân phải thực hiện đơn lẻ 04 thủ tục hành chính).

- Tổng thời gian giải quyết liên thông “Nhóm thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh” là không quá 07 ngày làm việc (giảm ít nhất 03 ngày làm việc và giảm 02 lượt đi/lại của công dân so với trường hợp công dân phải thực hiện đơn lẻ 02 thủ tục hành chính).

 “Quy chế liên thông cấp phép karaoke” nêu trên là một trong chuỗi những nhiệm vụ được Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025”./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật