|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 05/2024 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 26/05/2024 19:42:40

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 05/2024 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 26/05/2024 19:42:40

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 345
Hôm nay : 32.569
Tháng 05 : 1.273.024
Năm 2024 : 7.610.817
Tổng số : 23.206.799
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định