Giấy mời số 391 vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đi kiểm tra tiến độ xây dựng Kè Nhơn Hải và công tác GPMB

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: