Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Số hồ sơ:

T-BDI-112229-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1. Lệ phí ĐKKD 100.000

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

3.

Bước

3

Trong thời hạn 02 ngày, Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.

4.

Bước

4

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ Lục I-4)

2.

- Dự thảo Điều lệ công ty

3.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của chủ sở hữu công ty là cá nhân. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

4.

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ Lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.

5.

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

7.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)

8.

- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)

9.

- Hợp đồng sáp nhập công ty

10.

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Thông tư 03/2006/TT-BKH của...

2.

Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế

Thông tư liên tịch số 05/200...

3.

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền

Thông tư 03/2006/TT-BKH của...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh Luật Doanh vực cấm kinh doanh; nghiệp

2.    Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;

3.    Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;

4.    Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;

5.    Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

TTHC liên quan (3)

Bộ(3)

Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cấp tỉnh-P.ĐKKD)*.

Căn cứ pháp lý của TTHC (7)

Bộ(6)

  • Luật Doanh nghiệp
  • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
  • Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
  • Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
  • Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 07 năm 2008 hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp

Tỉnh(1)

  • Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

 

   Thời tiết