Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

 

Số hồ sơ:

T-BDI-033994-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế; Sở Tài Chính.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

Lệ phí cấp giấy: 20.000đ/lần

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Khai thác - BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn).

2.

Bước

2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

3.

Bước

3:

Chi cục Khai thác - BVNLTS thẩm tra hồ sơ và trình giấy chứng nhận lên Sở NN&PTNT tỉnh

4.

Bước 4

Sở NN&PTNT ký cấp giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác - BVNLTS.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác & bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

6.

Bước

6:

Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

2.

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu: bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” có xác nhận của chính quyền cấp xã, phường hoặc đồn Công an, Biên phòng nơi bị mất (nếu bị mất).

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(2)

  • Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên
  • Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tỉnh(1)

  • Quyết định 1875/QĐ-CTUBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 của CTUBND tỉnh Bình Định Phê duyệt giá thành đóng mới vàd sữa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết diịnh 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 

   Thời tiết