Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Số hồ sơ:

T-BDI-136446-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm

300.000 đồng Lần/sản phẩm

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC...

2.

- Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo:

50.000 đồng 1 lần cấp/ 1 sản phẩm

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy tiếp nhận hồ sơ

Các bước

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cá nhân, tổ chức trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm (số 424 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn), có ghi Phiếu tiếp nhận: ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

2.

Bước

2

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩmđịnh để cấp GTN cho đương sự.

-  Nếu thấy hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ thì thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì sẽ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký.

-  Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung .

3.

Bước

3

Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm lưu hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo.

2.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo;

3.

Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá:

-  Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền;

-  Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thì phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn;

4.

Giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo);

5.

Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo;

6.

Trường hợp quảng cáo khuyến mại phải xuất trình văn bản xác nhận nội dung chương trình khuyến mại có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Số bộ hồ sơ: Không qui định

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy đăng ký quảng cáo

Thông tư liên tịch số 01/200...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết